Algemene voorwaarden Luistercoach

 

Bedrijfsgegevens

Van Limburg Stirumstraat 8

7691AZ Bergentheim
06-47850579
www.dianneotter.nl

KvK nr. 87358921

 

Algemeen
Dianne Otter Luistercoach biedt ondersteuning op het gebied van bewustwording en de zoektocht naar wie jij bent.

Dit in de vorm van coachingsessies, trainingen en workshops.

Daarbij ben ik als eigenaar van dianneotter.nl verantwoordelijk voor het naar eer en geweten bij staan van jou, als client of coachee

waarbij ik een dienst lever en jij een dienst afneemt, tegen betalingDaarnaast ben ik als ZZP-er in de zorg aangesloten bij zzp-erindezorg.nl voor de Wtza en sta in ingeschreven in het zorgaanbiedersportaal. 

Prijzen
Ten alle tijden mag je een vrijblijvend kostenplaatje opvragen.

De actuele prijzen vind je op mijn website.

Je bent dan niets verplicht.

Als ZZp-er in de zorg ligt mijn uurtarief op 45 euro per uur.

Specifieke voorwaarden

De dienst kan plaatsvinden op locatie (ruimte) of in de buitenlucht.

Verhindering

Wanneer je niet kunt komen : graag op tijd aangeven, dan is

verplaatsen we de afspraak.

Wanneer je binnen 24 uur de afspraak afzegt dan volgt een factuur.

Aangezien ik ook de ruimte heb moeten huren en/of tijd heb vrijgemaakt.

Wanneer je je afmeldt vanwege ziekte, is dat onoverkomelijk

en plannen we een nieuwe afspraak.

Het afnemen van een dienst
Wanneer je akkoord gaat met de algemene voorwaarden en de afgesproken prijs, kan onze samenwerking of mijn dienst aan jou van start gaan, vanaf dat moment ga jij de verplichting aan om te betalen voor de dienst en ben ik vanaf dat moment verantwoordelijk om jou te ondersteunen en te begeleiden.

We hebben vanaf dit moment een overeenkomst waarbij ik nadien een factuur zal sturen die jij binnen 8 dagen dient te voldoen.

Betaling en facturatie
Het bedrag van mijn dienst wordt achteraf gefactureerd omdat ik

eerst mag coachen en jij mag ontvangen.

Tenzij dit tussen ons anders is overeen gekomen.

Het totaalbedrag kán inclusief reiskosten zijn, € 0,21 cent per km

wanneer ik verder dan 10 km moet reizen. De betaling dient binnen 8 dagen na de factuurdatum volledig over te zijn gemaakt op mijn rekening. (gegevens te vinden op de factuur)
Komt de betaling niet op tijd binnen, dan breng ik je op de hoogte middels

een berichtje en spreken we een nieuwe termijn af.

Is de betaling er dan ook niet, krijg je een derde herinnering.

Deze pas ik wel aan met extra kosten (10% van het afgesproken bedrag).

Als de betaling echt uitblijft dan schakel ik een incassobureau in.

Je bent dan het gehele vastgestelde bedrag verschuldigd, inclusief

alle bijkomende kosten.

Indien je moeite hebt met het afgesproken bedrag, laat het dan ten alle tijden weten.

We kunnen hier dan een afspraak over maken.

Aansprakelijkheid
Luistercoach werkt met jou aan jouw hulpvraag en doelen.

Luistercoach staat voor eigen regie en draagt niet dé oplossing aan

maar is ondersteunend en begeleidend tijdens onze tijd samen, waarbij

jij de regie hebt voor je eigen proces.

Luistercoach is derhalve niet aansprakelijk voor welke schade dan ook

ten gevolge van een sessie en de inhoud daarvan.

Tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van mij als luistercoach. 

Veiligheid
Wanneer ik vanuit mijn professionele rol enige vorm van gevaar

of dreiging bespeur bij jou, maak ik dit bespreekbaar.

Ik zal in deze ten alle tijden zuiver handelen en vanuit een zorg voor jou

met inachtneming van je eigen regie en keuzes hierin.

Wanneer ik mijzelf onveilig voel zal ik buiten mijn rol als coach stappen

en stappen ondernemen die mijn eigen veiligheid waarborgen.

Luistercoach accepteert geen dreigementen en een onveilige sfeer.

Geheimhouding
Wat er tijdens een sessie wordt besproken en naar voren komt zal ik

niet bespreken met derden.

Het is mijn plicht deze informatie privé te houden tussen coach (ik) en coachee (jij).

Wanneer ik een vraag vanuit de coaching zou willen bespreken met een derde dan wordt jouw toestemming vooraf gevraagd.

Gedragscode
Enkel dan wanneer mijn veiligheid in gevaar komt zal ik mijn houding en gedrag aanpassen. In alle andere gevallen benader ik je

van mens tot mens, in het vertrouwen en belofte, dat mijn houding en gedrag ten alle tijden authentiek en zuiver zijn

Klachten
Mocht er onverhoopt aanleiding zijn tot een klacht of conflict

dan vertrouw ik erop dat we hier samen uitkomen.

Ik ben als ZZP-er in de zorg aangesloten bij ZZP-erindezorg.nl voor de Wtza. (wet toetreding zorgaanbieders)

Contact

Contact is mogelijk via whatsapp, mail, sociale media of telefonisch.

Alle gegevens vind je op mijn website.

Ben ik telefonisch niet bereikbaar, stuur me dan een appje.

Privacy

Je gegevens bewaar ik enkel voor mijn eigen administratie zodat ik kan factureren en

je opbijvoorbeeld op de hoogte kan houden van nieuwe ontwikkelingen middels het verzenden van een nieuwsbrief per mail of via app.

Je bepaalt zelf welke gegevens je aan mij wilt verstrekken, hier zal ik je naar vragen.

unsplash