Wat leeft er in jou?

Hoe praat jij tegen jezelf?


Zijn dat positieve woorden en gesprekken die je intern voert?


Hoe goed luister je naar je eigen behoeften? Welke overtuigingen

belemmeren jou in de dagelijks leven? 

Ik heb het zelf als heel helend ervaren om te kijken

hoe zich dat verhoudt tot je gezin van herkomst.


In het proces is er geen goed of fout, enkel het bewustworden

en het (h)erkennen van jouw binnenwereld en het

erkennen van je familieverhaal.

Alles mag er zijn. Die waarde vind ik belangrijk.


Vanuit een zuiver hart luister ik zonder oordeel

en ik zal eerlijk teruggeven wat ik hoor én zie.


Belangrijk vind ik dat jij je weer herinnert wie je bent.

Ik neem je dan ook graag mee in die ontwikkeling.


Van mens tot mens.

Van hart tot hart.


Mijn kracht en competentie ligt op

het zuiver luisteren,

liefdevol adviseren en

waar nodig prikkelend coachen.


Ben je nieuwsgierig wie ik ben?

Klik dan op mijn foto.